INICI

cropped-cabecerarecortada.jpg

CONCURS ESCOLAR organitzat pel RACC amb la

col·laboració del Servei Català del Trànsit

L’Audi Creativity Challenge és una competició en la qual us reptem a transformar el futur de la nostra societat desenvolupant les vostres idees més creatives.

LES ESCOLES CONCERTADES DENUNCIEN LA INSUFICIÈNCIA DEL MÒDUL DEL CONCERT


QUI SOM?

L’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Barcelona, es constitueix a la ciutat de Barcelona, el dia 20 d’octubre de 1977, com a patronal de centres d’ensenyament privats de les comarques de Barcelona, integrada dins la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.

 • L’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Barcelona, representa els interessos professionals col·lectius dels centres docents afiliats a la mateixa.
 • Defensa i promou en tots els nivells el principi de la llibertat d’ensenyament i per tant, el dret de qualsevol ciutadà de crear centres docents, així com el dret antecedent de la família a elegir el centre que desitgi per a llurs fills.

A

ESTEM VINCULATS A….

A

 • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya
 • PIMEC (Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
 • ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza)
 • OIDEL (Organisation internationale pour le developement de la liberté d’enseignament)
 • CADEICE (Confederación de Asociaciones de Centros Privados de la Comunidad Europea)
 • COMEP (Confederación Mundial de Enseñanza Privada)
 • Juntes Arbitrals de Consum

ELS NOSTRES SERVEIS

La nostra institució ofereix els següents serveis als seus associats:

 • Serveis d’atenció personal
  •         Presidència
  •         Secretaria General
 • Assessories
  •         Dret Administratiu, Civil i Mercantil
  •         Dret Laboral
  •         Dret Fiscal
  •         Arquitectura Escolar
  •         Assegurances
  •         Material escolar, esportiu i d’oficina
 • Publicacions pròpies i trameses periòdiques de documentació
 • Biblioteca i Hemeroteca especialitzades i Servei de Préstec i Reproducció
 • Sessions informatives de caràcter tècnic, conferències, col·loquis, seminaris i jornades
 • Cursos de formació continuada i reciclatge subvencionats per la FORCEM
 • Participació en les negociacions dels convenis col·lectius del sector
 • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
 • Participació en la comissió de Seguiment del Pacte Nacional per l´Educació
 • Lloguer de bústia, despatxos i aules
 • Servei “del soci al soci”.

 

LES NOSTRES TASQUES SÓN…. 

A

 • La representació, assessorament i defensa dels interessos professionals pedagògics i econòmics dels centres associats
 • La participació en la negociació dels convenis col·lectius del sector
 • La defensa a tots els nivells dels principis sobre els que es basa l’ensenyament d’iniciativa privada
 • El manteniment de la qualitat i el prestigi dels centres associats, defensant la seva dignitat professional i social, a través de tots els mitjans i especialment les Juntes Arbitrals de Consum
 • La col·laboració activa amb els organismes públics i en especial amb el Departament d’Ensenyament i els seus diferents òrgans, participant en els Consells, Comissions, Subcomissions i demés, formulant informes, dictàmens, consultes i esmenes, si procedeix, sobre matèries relacionades amb l’activitat educativa
 • L’edició de publicacions pròpies del sector, informes de caràcter tècnic i formatiu, l’organització de Congressos, Jornades, Seminaris i Sessions Informatives
 • L’organització de cursos de formació i reciclatge, tant dels titulars com dels directius i professorat

 

I ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN….

 

 • Promoure, sostenir i defensar, en tots els nivells, el principi de la Llibertat d’ensenyament

 • Defensar el dret de tot ciutadà de crear i dirigir centres docents
 • Defensar el dret antecedent de la família a elegir el centre que vulgui per als seus fills
 • Defensar la independència administrativa i la llibertat pedagògica que correspon als centres
 • Propiciar i canalitzar la participació dels seus membres a la gestió solidària dels problemes i les responsabilitats que els són comuns, per defensar davant la societat i l’Estat els drets i els deures de l’ensenyament lliure, pel que fa al seu ésser, a la seva promoció, al seu desenvolupament i a la concurrència en el mateix camp
 • Impulsar i procurar la col·laboració, sempre que resulti possible i adequada, amb totes les altres organitzacions privades, públiques o sindicals que tinguin relació amb l’ensenyament, bé siguin d’índole laboral, professional, econòmica, tècnica, empresarial o pedagògica, científica o de qualsevol ordre, sense, excepció, a fi d’estudiar conjuntament i harmònica, els temes, les necessitats, i els problemes de l’activitat docent en tots els aspectes
 • Crear serveis comuns que condueixin a presentar a la societat una oferta educativa de qualitat, i propiciar la qualificació del professorat, dels equips directius i dels propis titulars dels centres

DDD

 

ddd

 
 
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònica, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.acar.org és de l’ASSOCIACIÓ DE CENTRES AUTÒNOMS D’ENSENYAMENT DE BARCELONA, i les seves dades d’identificació son les seguents:
C/ Pau Claris, 162 2-2
08037 Barcelona
G08808289
acae@acae.org