Universitats

Universitat de Barcelona
Creada el 1450 amb el nom d’Estudi General de Barcelona, per un privilegi del rei Alfons el Magnànim. Després de la derrota de 1714 es trasllada a Cervera. Al 1863 s’inicien les obres de construcció de l’edifici de la Plaça Universitat de Barcelona. Durant la Segona República, la UB pren el nom d’Universitat Autònoma de Barcelona. Als anys 50 comença la seva expansió cap a la Diagonal i avui en dia compta amb quatre campus a diferents àrees de Barcelona i l’Hospitalet. Imparteix més de 70 estudis i el curs 2001-02 tenia més de 65.000 alumnes. La UB és la universitat amb més productivitat científica de l’Estat

Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona es va crear l’any 1968. El seu campus central, ubicat a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), està envoltat de natura. És una universitat que disposa d’una infraestructura creada exclusivament per a la vida universitària, i que concentra les activitats acadèmiques, culturals i socials en un mateix espai. Ofereix una àmplia oferta docent amb més 75 titulacions de 1r i de 2n cicle, programes de doctorat, de postgrau i cursos d’especialització. La UAB té un gran reconeixement internacional gràcies al seu lideratge en el camp de la recerca. El curs 2002-2003 va tenir un total de 51.814 alumnes matriculats.


Universitat Politècnica de Catalunya

Nascuda el 1971 com a Universitat Politècnica de Barcelona agrupava centres ja existents, alguns com l’ETS d’Arquitectura i l’ETS d’Enginyers Industrials que tenen l’origen en centres del segle XIX. Va canviar aquest nom per l’actual l’any 1984.


Universitat Pompeu Fabra

Creada el 18 de juny de 1990 pel Parlament de Catalunya. Els seus centres integrats estan ubicats a la ciutat de Barcelona.


Universitat de Lleida

Creada el 30 de desembre de 1991 pel Parlament de Catalunya. L’actual Universitat de Lleida es remunta al regnat de Jaume II, quan aquest monarca l’1 de setembre de 1300 va concedir el privilegi de fundació de l’Estudi General de Lleida amb una disposició que prohibia d’establir altres estudis generals arreu del regne. Els seus centres estan ubicats a la ciutat de Lleida, Manresa i La Seu d’Urgell.


Universitat de Girona

Els origens daten de l’any 1446 amb el Decret reial fundacional de l’Estudi General de Girona. La configuració actual es crea el 30 de desembre de 1991 pel Parlament de Catalunya. Els seus centres integrats estan ubicats a Girona, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Salt, Sant Pol de Mar i Terrassa.


Universitat Rovira i Virgili

Creada el 30 de desembre de 1991 pel Parlament de Catalunya. La presència universitària a les comarques tarragonines es remunta al segle XVI quan, per iniciativa del cardenal Gaspar Cervantes Gatea, es constituèix una universitat a la ciutat de Tarragona, amb ensenyaments de gramàtica, arts i teologia. Té els seus centres a Tarragona, Reus, Tortosa, el Vendrell i Vila-seca de Solcina.


Universitat Ramon Llull

Universitat privada creada l’1 de març de 1990 i reconeguda pel Parlament de Catalunya el mes de maig de 1991 a partir de centres existents, alguns des de principis del segle XX. Té els seus centres a Barcelona i Sabadell.


Universitat Oberta de Catalunya

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), creada el 1995 per iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya, és una universitat que dóna una resposta educativa en el marc de l’ensenyament universitari no presencial, mitjançant l’ús de tecnologies multimèdia i interactives i a través del Campus Virtual.

El curs 2001-2002 la UOC va tenir un total de 21.374 estudiants matriculats.


Universitat de Vic

Reconeguda per la Llei 5/1997del Parlament de Catalunya de 30 de maig de 1997. El fet universitari de Vic compta amb antecedents històrics d’importància reconeguda, des de l’Escola catedralícia dels segles medieval als Estudis Universitaris de Vic, creats l’any 1977 i adscrits a les tres universitats barcelonines. Els seus centres estan ubicats a Vic, Barcelona i Mollet del Vallès.


Universitat Internacional de Catalunya

La Universitat Internacional de Catalunya és de caràcter privat i ha estat reconeguda pel Parlament de Catalunya per la Llei 11/1997, d’1 d’octubre. El promotor d’aquesta universitat és la Fundació Familiar Catalana, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que en data 25 d’abril de 1996 va aprovar la creació d’aquesta universitat i en va sol.licitar el reconeixement pel Parlament de Catalunya. Els seus centres estan ubicats a Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Tortosa.


Universitat Abat Oliba CEU

Aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 25 de juny de 2003, per la Llei 20/2003, de reconeixement de la universitat Abat Oliba CEU.
Amb anterioritat al seu reconeixement com a nova universitat privada, Abat Oliba CEU ja exercia una tasca formativa com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona des del 1973.