Administrativa

INDEX ASESO ADMINI

responsablecodina

a

AA

 Calendari
d’obligacions
 Novetats Circulars
Jurídiques

a

 Índex per
matèries
 Índex per
nivells
Índex
normatiu
 Admissió d’alumnes   Educació infantil (0-3)   Normativa estatal
 Autoritzacions  Educació infantil (3-6)  Normativa autonòmica
 Calendari escolar  Educació primària  Normativa local
Concert educatiu Educació secundària   DOGC
Consell de participació    Batxillerat Normativa bàsica
 Consell escolar     CF: Normativa General       
Miscel·lània    CF.Grau Mitjà
     CF. Grau Superior
  Educació especial

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a