Educació Infantil 0-3

 INFORMACIÓ

 

SUBVENCIÓ 0-3 – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (CURS 2016-2017)

Documentació necessària per fer la sol·licitud

  • Sol·licitud
  • Certificat del titular del centre de la relació d’alumnes matriculats
  • Certificat del titular del centre de la relació nominal del personal

Documentació necessària per fer la justificació

  • Memòria explicativa de la subvenció destinada a l’escolarització en llars d’infants privades d’iniciativa social.
  • Nòmines treballadors.
  • Còpia dels models TC1 i TC2.

SUBVENCIÓ 0-3 – DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

  • Sol·licitud
  • Model de justificació

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÒMICA