Educació Infantil 0-3

 INFORMACIÓ

 

SUBVENCIÓ 0-3 – DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (CURS 2015/2016)

Documentació necessària per fer la sol·licitud

Documentació necessària per fer la justificació

SUBVENCIÓ 0-3 – DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CURS 2014/2015)

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÒMICA