Educació Infantil 0-3

 INFORMACIÓ

SUBVENCIÓ 0-3 

-DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (CURS 2016-2017)

Documentació necessària per fer la sol·licitud

Documentació necessària per fer la justificació

  • Memòria explicativa de la subvenció destinada a l’escolarització en llars d’infants privades d’iniciativa social.
  • Nòmines treballadors.
  • Còpia dels models TC1 i TC2.

– DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CURS 2016-2017)

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÒMICA