Normativa Autonòmica

dd

LLEIS ORGÀNIQUES

 LLEIS

DECRETS

Decrets del 2017:

Decrets del 2015: 

Decrets del 2014:

Decrets del 2013:

Decrets del 2012:

Decrets del 2011:

Decrets del 2000:

Decrets del 1997:

Decrets del 1993:

ORDRES

Ordres del 2013

ORDRE ENS/16/2013, de 17 de gener, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Ordres del 2012

Ordres del 2011