Concert Educatiu

Despeses de funcionament
Mòduls econòmics
Serveis escolars, activitats complementàries i extraescolars
Resolucions concert educatiu

Juliol 2017

RESOLUCIÓ ENS/1797/2017, de 21 de juliol, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Juny 2017

RESOLUCIÓ ENS/1311/2017, de 6 de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Maig 2017

RESOLUCIÓ ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Març 2017

RESOLUCIÓ ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Juliol 2016

RESOLUCIÓ ENS/1800/2016, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

RESOLUCIÓ ENS/1705/2016, de 4 de juliol, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

RESOLUCIÓ ENS/1624/2016, de 28 de juny, per la qual s’eleva a definitiva la RESOLUCIÓ ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Juny 2016

RESOLUCIÓ ENS/1459/2016, de 6 de juny, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres privats d’educació especial.

Maig 2016

RESOLUCIÓ ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris. 

Març 2016

RESOLUCIÓ ENS/658/2016, de 9 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Novembre 2015

Novembre 2014

Octubre 2014

Agost 2014

Juny 2014

Maig 2014

Març 2014

Octubre 2013

Juny 2013

Maig 2013

Març 2013
Octubre 2012
Agost 2012
Juny 2012
Maig 2012
Març 2012