Novetats

LOMCE

SESSIÓ INFORMATIVA (04 DE DESEMBRE DE 2013)

DECRET SOBRE EL PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ I COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’OBERTURA DE CENTRES PRIVATS

RÀTIO PROFESSORAT (BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ AMB PROGENITORS D’ALUMNES AMB RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA

RACIONALITZACIÓ DESPESA PÚBLICA-ÀMBIT EDUCATIU.

CICLES FORMATIUS LOE

NORMATIVA SOBRE ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ALS CENTRES

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ENSENYAMENT A DOMICILI-HOMESCHOOLING)

DECRET DE DIRECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS

LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

JURISPRUDÈNCIA