Miscel·lania

Gestions Covid-19 als centres
Projecte de convivència
Model 233
Autoritzacions sortida escola
Pagament delegat – GConcert
Jornada: Els pilars i l’arquitectura del sistema educatiu
Justificació subvenció finançament addicional
Certificats de delictes de naturalesa sexual
LOMCE
Notificació d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
Màquines expenedores
Ús d’imatges
Declaració de necessitats especials alimentàries
Protocol d’actuació: intervencions educatives en els centres educatius provinents d’empreses d’alimentació
Exclusió escolar per malaltia
Alimentació saludable
Coeficients professorat – Batxillerat i Cicles Formatius
Increment de la ràtio d’alumnes
Protocol d’actuació amb progenitors d’alumnes amb ruptura de la convivència
Certificat per centres
Cicles formatius LOE
Plans d’autoprotecció
Domiciliació bancària de les transferències derivades del concert educatiu
Acreditació de l’escolarització dels menors a càrrec en les renovacions de les autoritzacions de residència
Pla d’emergència d’un centre docent
Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar
Autorització per administrar medicaments als alumnes
Sentència del Tribunal Constitucional (Ensenyament a domicili – Homeschooling)
Exempció de l’impost sobre béns immobles
Compromís educatiu
Decret de direcció de centres públics
Seguretat als centres educatius
Pisa

 

Protecció de dades / Imatges de l’alumnat
Concert
Reglament de règim interior (RRI)
Models

fermaUBICACIÓ

Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Barcelona

Carrer Pau Claris 162 2n 2ª

08037 Barcelona

CONTACTA L’ACAE

93 215 30 11

acae@acae.org

Política de privacitat

Consulteu la nostra Política de Privacitat

Consulteu el nostre Avís legal

Consulteu la nostra Política de Cookies